MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Tsugumomo

NỘI DUNG : Zai xinh trung học kazuya kagami không bao giờ ra khỏi nhà mà không khuân theo tấm Sakura Obi ( thắt lưng của Kimono) quý báu của mẹ, và rồi đến một ngày , một bé loli tóc trắng thình lình xuất hiện từ tấm Obi và bắt cậu phải làm Slave cho bé ấy. Cuộc đời của cậu sẽ trôi về đâu đây , còn chờ gì nữa mà không đọc đi >.

Tên chương Ngày Đăng
Tsugumomo Chap 62.5 29/01/2018
Tsugumomo Chap 62 01/11/2017
Tsugumomo chap 61 02/09/2017
Tsugumomo chap 60 11/08/2017
Tsugumomo chap 59 25/07/2017
Tsugumomo Chap 58 10/07/2017
Tsugumomo chap 50 27/06/2016
Tsugumomo Chap 49 27/06/2016
Tsugumomo chap 48.5 11/03/2016
Tsugumomo chap 48 11/03/2016
Tsugumomo chap 47 11/03/2016
Tsugumomo chap 46 04/11/2015
Tsugumomo chap 45 04/11/2015
Tsugumomo chap 44 09/10/2015
Tsugumomo chap 43.1 26/09/2015
Tsugumomo chap 43 26/09/2015
Tsugumomo chap 42 31/07/2015
Tsugumomo chap 41 31/07/2015
Tsugumomo chap 40 31/07/2015
Tsugumomo chap 39 31/07/2015
Tsugumomo chap 38 31/07/2015
Tsugumomo chap 37 31/07/2015
Tsugumomo chap 36 31/07/2015
Tsugumomo chap 35.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 35 31/07/2015
Tsugumomo chap 34.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 34 31/07/2015
Tsugumomo chap 33 31/07/2015
Tsugumomo chap 32 31/07/2015
Tsugumomo chap 31.2 31/07/2015
Tsugumomo chap 31.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 31 31/07/2015
Tsugumomo chap 30 31/07/2015
Tsugumomo chap 29.2 31/07/2015
Tsugumomo chap 29 31/07/2015
Tsugumomo chap 28 31/07/2015
Tsugumomo chap 27 31/07/2015
Tsugumomo chap 26 31/07/2015
Tsugumomo chap 25.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 25 31/07/2015
Tsugumomo chap 24.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 24 31/07/2015
Tsugumomo chap 23.2 31/07/2015
Tsugumomo chap 23.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 23 31/07/2015
Tsugumomo chap 22.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 22 31/07/2015
Tsugumomo chap 21.1 31/07/2015
Tsugumomo chap 21 31/07/2015
Tsugumomo chap 20 31/07/2015
Tsugumomo chap 19 31/07/2015
Tsugumomo chap 18 31/07/2015
Tsugumomo chap 17 31/07/2015
Tsugumomo chap 16 31/07/2015
Tsugumomo chap 15 31/07/2015
Tsugumomo chap 14 31/07/2015
Tsugumomo chap 13 31/07/2015
Tsugumomo chap 12 31/07/2015
Tsugumomo chap 11 31/07/2015
Tsugumomo chap 10 31/07/2015
Tsugumomo chap 9 31/07/2015
Tsugumomo chap 8 31/07/2015
Tsugumomo chap 7 31/07/2015
Tsugumomo chap 6 31/07/2015
Tsugumomo chap 5 31/07/2015
Tsugumomo chap 4 31/07/2015
Tsugumomo chap 3 31/07/2015
Tsugumomo chap 2 31/07/2015
Tsugumomo chap 1 31/07/2015