MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Thiên Tỉnh Chi Lộ

NỘI DUNG : Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .

Tên chương Ngày Đăng