MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Murcielago

NỘI DUNG : Trong một thành phố tràn đầy tội ác ghê tởm và bạo lực, hai cô gái làm công việc tiêu diệt những tên tội phạm không thể được giải quyết bởi cảnh sát.

Tên chương Ngày Đăng
Murcielago chap 45 08/05/2017
Murcielago chap 44 08/05/2017
Murcielago chap 43 08/05/2017
Murcielago chap 42 08/05/2017
Murcielago chap 41 08/05/2017
Murcielago chap 40 08/05/2017
Murcielago chap 39 06/05/2016
Murcielago chap 38 06/05/2016
Murcielago chap 37 06/05/2016
Murcielago chap 36 02/04/2016
Murcielago chap 35 28/03/2016
Murcielago chap 34 27/03/2016
Murcielago chap 33 13/03/2016
Murcielago chap 32 13/03/2016
Murcielago chap 31 13/03/2016
Murcielago chap 30 13/03/2016
Murcielago chap 29 05/02/2016
Murcielago chap 28 05/02/2016
Murcielago chap 27 05/02/2016
Murcielago chap 26 05/02/2016
Murcielago chap 25 05/02/2016
Murcielago chap 24 05/02/2016
Murcielago chap 23 05/02/2016
Murcielago chap 22 05/02/2016
Murcielago chap 21 05/02/2016
Murcielago chap 20 05/02/2016
Murcielago chap 19 05/02/2016
Murcielago chap 18 05/02/2016
Murcielago chap 17 05/02/2016
Murcielago chap 16 05/02/2016
Murcielago chap 15 05/02/2016
Murcielago chap 14 05/02/2016
Murcielago chap 13 05/02/2016
Murcielago chap 12 05/02/2016
Murcielago chap 11 05/02/2016
Murcielago chap 10 05/02/2016
Murcielago chap 9 05/02/2016
Murcielago chap 8 05/02/2016
Murcielago chap 7 05/02/2016
Murcielago chap 6 05/02/2016
Murcielago chap 5 05/02/2016
Murcielago chap 4 05/02/2016
Murcielago chap 3 05/02/2016
Murcielago chap 2 05/02/2016
Murcielago chap 1 05/02/2016
Murcielago chap 0 05/02/2016