MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Money And Intelligence

NỘI DUNG : Một câu chuyện được trích xuất trong Manga Bakuman và kỉ niệm ra DVD live-action kể về một thế giới mà tiền bạc và trí tuệ được đề cao.

Tên chương Ngày Đăng