MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

METRONOME

NỘI DUNG : Chàng trai dính máu đứng trước một cô gái đang hoảng sợ dõng dạc tuyên bố rằng: Một năm kể từ bây giờ, cô ấy sẽ chết trong cô độc hoặc sẽ ở bên cậu ta mãi mãi. Tại sao tên đó làm vậy sau khi tất cả những chàng trai từng tỏ tình với cô ấy đều đã chết?

Tên chương Ngày Đăng
METRONOME chap 17 01/10/2015
METRONOME chap 16 01/10/2015
METRONOME chap 15 01/10/2015
METRONOME chap 14 01/10/2015
METRONOME chap 13 01/10/2015
METRONOME chap 12 01/10/2015
METRONOME chap 11 01/10/2015
METRONOME chap 10 01/10/2015
METRONOME chap 9 01/10/2015
METRONOME chap 8 01/10/2015
METRONOME chap 7 01/10/2015
METRONOME chap 6 01/10/2015
METRONOME chap 5 01/10/2015
METRONOME chap 4 01/10/2015
METRONOME chap 3 01/10/2015
METRONOME chap 2 01/10/2015
METRONOME chap 1 01/10/2015