MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Maga-Tsuki

NỘI DUNG : phải nói thế nào nhỉ nhóm mình tách từ nhóm love-harem sau khi anh Painoflove92 nghỉ vì truyện ra đình và cũng là lúc nhóm choạng vạng tan dã dù sao thì mình cũng là một phần của nhóm mình thành lập lại với chức leader tạm thời và cứ cho là mình làm chủ 2 nhóm cũng được và mong các bạn ủng hộ truyện của nhóm mình mọi chi tiết hay vào page của mình https://www.facebook.com/Kaitofansub Câu chuyện của chúng ta nói về Yasuke, một hôm cậu ta có một cơ hội ngàn vàng để bày tỏ tình cảm của mình với Akari bạn từ thuở nhỏ, nhưng khi đang làm việc vặt cho chị mình thì Yasuke lại vô tình làm vỡ chiếc gương được phong ấn, và câu chuyện bắt đầu... Liệu Yasuke có bày tỏ được tình cảm của mình và chuyện gì xảy ra cho cậu khi phá bỏ lời nguyền của tấm gương...

Tên chương Ngày Đăng
Maga-Tsuki chap 57 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 56 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 52 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 51 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 50 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 49 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 48 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 47 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 46 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 45 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 44 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 43 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 42 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 41 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 40 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 39 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 38 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 37 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 36 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 35 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 34 13/10/2018
Maga-Tsuki chap 33 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 32 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 31 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 30 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 29 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 28 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 27 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 26 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 25 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 24 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 23 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 22 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 21 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 20 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 19 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 18 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 17 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 16 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 15 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 14 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 13 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 12 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 11 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 10 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 9 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 8 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 7 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 6 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 5 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 4 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 3 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 2 13/10/2018
Maga-Tsuki Chap 1 13/10/2018