MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

NỘI DUNG : Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin. Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường!

Tên chương Ngày Đăng