MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Bốc Toán Tử

NỘI DUNG : Chờ đợi ngàn năm, tứ hải bát hoang, vì người mà giữ, tại thế luân hồi, nguyện cùng người đi hết thế gian phồn hoa, vượt một kiếp hồng trần.

Tên chương Ngày Đăng